Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewijzigde therapie
Meer
Gewijzigde medicatie
Meer
fidaxomicine 3 jaar ago
etravirine 3 jaar ago
rilpivirine 3 jaar ago
Gewijzigde pagina
Meer
Standaarddoseringen en Nierfunctieaanpassingen 2 dagen ago
Samenstellers 4 maanden ago
Home 9 maanden ago

Home

BELANGRIJK! Sinds 1 juni 2022 is gentamicine 5 mg/kg vervangen door tobramycine 7 mg/kg als aminoglycoside bij bv sepsis. Vanaf een BMI van 30 dient dit gedoseerd te worden op adjusted body weight. Een calculator om dit uit te rekenen vind je hier: Ideal Body Weight and Adjusted Body Weight - MDCalc

In dit online antibioticaboekje staan de actuele richtlijnen beschreven voor de behandeling en profylaxe van infectieziekten bij patiënten in het Groene Hart Ziekenhuis. Ook zijn de antimicrobiële middelen op naam gerangschikt met onder andere doseringsadviezen. De ziektebeelden zijn in principe gerangschikt op 'orgaansysteem'. Voor die gevallen waar dit niet het gezochte ziektebeeld oplevert, biedt de 'zoek' knop meestal wel uitkomst. 

De adviezen zijn gebaseerd op de landelijke richtlijn van de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (http://www.swabid.nl). Deze landelijke richtlijn wordt samengesteld uit bestaande nationale evidence-based richtlijnen en het beleid in de opleidingsziekenhuizen. Landelijke adviezen worden door de werkgroep Antibiotica van het Groene Hart Ziekenhuis besproken in samenspraak met verschillende specialisten met interesse in infectieziekten. Vervolgens worden de adviezen al dan niet overgenomen, eventueel met lokale aanpassingen. Door de elektronische vorm kan dit actueel plaatsvinden.

Dit online boekje is geoptimaliseerd voor desktop computers en smartphones zoals iPhone en Android devices.

Mocht de lezer suggesties hebben om de inhoud te verbeteren, dan zou de werkgroep dit graag vernemen op Antibioticacommissie@ghz.nl

De antibioticacommissie is de diverse maatschappen erkentelijk voor hun waardevolle bijdragen.