Overslaan en naar de inhoud gaan

betalactam/penicilline allergie

Omschrijving:

Onder betalactam allergie wordt verstaan allergie tegen een of meer antibiotica uit de betalactam groep. Dit zijn in ons ziekenhuis:

  • penicilline (groep) antibiotica: benzylpenicilline, benzathinebenzylpenicilline (Penidural) feneticilline (Broxil), amoxicilline, amoxicilline-clavulaanzuur (Augmentin) en piperacilline-tazobactam (Tazocin)
  • cefalosporines: cefazoline (Kefzol), cefalexine (Keforal), cefuroxim (Zinacef), ceftriaxon (Rocephin), cefotaxim (Claforan) en ceftazidim (Fortum)
  • carbapenems: meropenem (Meronem)

Onder penicilline allergie wordt verstaan allergie tegen een of meer antibiotica uit de penicilline groep (zie boven).

In geval van een penicilline allergie kan, wanneer er geen aanwijzingen zijn voor een IgE-gemedieerde allergie (urticaria, oedeem in het gelaat, benauwdheid of anafylaxie), als alternatief een middel uit de cefalosporinegroep gegeven worden (meestal cefuroxim). Er is wel kruisallergie, maar dit percentage is <10%. Als er wel aanwijzingen zijn voor een IgE-gemedieerde allergie kan er GEEN middel uit de betalactam groep worden gegeven.

Als er bij een patient sprake is van een betalactam allergie is het van belang om te bepalen en te noteren tegen welk(e) middel(en) er allergie is opgetreden en wat de symptomen waren.