Overslaan en naar de inhoud gaan

cystitis

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: Ongecompliceerd

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

nitrofurantoine po 100mg 2dd 5 dagen

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

fosfomycine po 3g 1 doses

Opmerking:

< 50 kg: 2g

≥ 18 jaar

Indicaties: Bestaande zwangerschap

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

nitrofurantoine po 100mg 2dd minimaal 5 dagen

Opmerking:

niet < 30 dagen voor de bevalling

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur po 500/125mg 4dd minimaal 5 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: diabetes mellitus

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

nitrofurantoine po 100mg 2dd 7 dagen

Algemene opmerkingen

Definitie ongecompliceerde cystitis: cystitis bij een vrouw, niet zwanger, niet immuungecompromitteerd, zonder functionele of anatomische afwijkingen van de urinewegenen zonder tekenen van weefselinvasie of systemische infectie.

Voor start behandeling altijd een urinesediment en kweek insturen. Deze onderzoeken herhalen bij onvoldoende klinisch herstel na 3-5 dagen.

Bij zwangerschap urine controleren na voltooien behandeling.

Bij gecompliceerde cystitis (alle gevallen exclusief ongecompliceerd), bij mannen en bij catheter a dem. behandelen volgens advies pyelonefritis.

Bacteriurie niet behandelen, ook niet bij (verwijderen) catheter a dem.

Fosfomycine 2 uur na de maaltijd innemen, bij voorkeur voor de nacht.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-167740.7
Bijgewerkt: 09/04/2015 - 08:56
Status: Published